SERVEIS QUE LI PODEM OFERIR

INSTAL.LACIONS , REPARACIONS I MANTENIMENTS DE:

 

- AIGUA

- GAS

- CLIMATITZACIÓ

      - Calefacció

      - Aire acondicionat

      - Terra tèrmic

      - Etc...

- ELECTRICITAT

- ALARMES

- ANTENES I AUDIO

- REGS AUTOMÀTICS

- TRACTAMENTS D'AIGUA

      - Descalcificadors

      - Osmosis inversa

      - Filtratge

      - Dosificadors

      - Etc...

- ENERGIES ALTERNATIVES

      - Panells solars tèrmics per escalfar aigua

      - Panells solars fotovoltaics per a producció d'electricitat

      - Calderes de biomassa, llenya, pellets, estelles, ...

- RECOLLIDA I APROFITAMENT D'AIGÜES PLUVIALS

 

CÀLCUL I DISSENY DE:

 

- INSTAL.LACIONS D'AIGUA

- INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

- CLIMATITZACIÓ

- REGS

- ESTALVI ENERGÈTIC

- ETC...

.

 REFORMES INTEGRALS DE TOT TIPUS D'ESPAIS

 

- AMB LA COL.LABORACIÓ D'UNA SERIE D'EMPRESES COL.LABORADORES ( PALETES , SERRALLERS, FUSTERS, PINTORS , ENGINYERS , JARDINERS, ...

 

VENTA D'ELECTRODOMÈSTICS

 

- TOTES LES MARQUES MÉS RECONEGUDES DEL MERCAT

 

I MOLTS ALTRES SERVEIS MITJANÇANT EMPRESES COL.LABORADORES

             

  ¡¡¡   CONSULTI SENSE COMPROMIS  !!!