Avís legal

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la següent informació:

Dades identificatives.

Vostè està visitant la pàgina web lampistes.es titularitat de SERGI NUALART TERRADES., amb domicili social a C/GRAN,3 GARRIGÀS 17476 Girona, amb N.I.F. 40448132X, inscrita en el Registre Mercantil, d’ara endavant EL TITULAR.

Pot contactar amb el TITULAR per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: 972 192 440

Correu electrònic de contacte: info@lampistes.es

Usuaris.

Les presents condicions (en endavant Avís Legal) té per finalitat regular l’ús de la pàgina web del TITULAR que posa a disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau resultin d’obligat compliment.

Ús del portal.

lampistes.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a EL TITULAR o als seus llicenciats als quals l’USUARI pot tenir accés.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (p.e. serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona feia l’ordre públic.
Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
Provocar danys en els sistemes físics i lògics, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb fins comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l’enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Protecció de dades.

Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit en el document de política de privacitat.

Destinataris.

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

Jutges i tribunals.
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.

Continguts. Propietat intel·lectual i industrial.

EL TITULAR és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat de l’TITULAR o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’TITULAR.

Exclusió de garanties i responsabilitat.

L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

  • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
  • La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’USUARI.
    La infracció de la legislació vigent per part de l’USUARI o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
  • L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
  • L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers pogués realitzar.
  • L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells faci l’USUARI. EL TITULAR emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar la informació actualitzada i fefaent.
  • Els danys produïts a equips informàtics durant l’accés a la pàgina web i els danys produïts als USUARIS quan tinguin el seu origen en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
  • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En el cas que existeixin fòrums, l’ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l’opinió de l’USUARI que els remet, que és l’únic responsable. EL TITULAR no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l’USUARI.

Modificacions d’aquest avís legal i durada.

EL TITULAR es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa, com la forma en què aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Enllaços.

En el cas que en lampistes.es s’incloguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas TITULAR assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d’aquests hipervincles i altres llocs a Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Drets d’exclusió.

EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

Generalitats.

EL TITULAR perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Menors d’edat.

lampistes.es dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 18. Els menors d’aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no hauran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna aquesta circumstància, lampistes.es no es fa responsable de les possibles conseqüències que puguin derivar-se de l’incompliment de l’avís que en aquesta mateixa clàusula s’estableix.

Utilitzem cookies per personalitzar contingut i anuncis, per oferir funcions de xarxes socials i per analitzar el nostre trànsit. També compartim informació sobre el vostre ús del nostre lloc amb els nostres socis de xarxes socials, publicitat i anàlisi. Veure més
Configurar cookies
Acceptar
Política de privacitat i cookies
Política de privacitat i cookies
Nom de la cookie Activa

Responsable.

Empresa: Lampistes Nualart CIF Dir. Postal: E-mail:

Finalitat del tractament de les seves dades personals.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a: Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web. Entendre el comportament del navegant dins del web per tal de detectar possibles atacs informàtics al nostre web. Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat. Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole. Si és el cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., I / o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector. Gestionar i enviar-li el pressupost sol·licitat. Gestionem les seves dades per programar la cita sol·licitada. Gestionar, administrar, supervisar la seva activitat al blog / fòrum incorporat. clients Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a: La gestió de la relació comercial. La prestació dels serveis que ens hagi contractat. Gestions relacionades amb l’enviament i recepció del producte adquirit a través d’aquesta pàgina web. La gestió administrativa, comptable i fiscal. Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats a la pàgina web. Entendre el comportament del navegant dins del web per tal de detectar possibles atacs informàtics al nostre web. Si és el cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., I / o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector. Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat. Per protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

Base jurídica del tractament.

USUARIS / NAVEGANTS A LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE. En el consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades. Per complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals. En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat vuitens de la present política CLIENTS Execució d’un contracte en el qual sigui part o aplicació de mitges precontractuals. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades. En el consentiment que ens has prestat per tractar les teves dades respecte de les finalitats alienes al desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les seves dades personals comportarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades. Per complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals. En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, tot i que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat vuitens de la present política.

Terminis o criteris de conservació de les dades.

Període de bloqueig de les dades: EL CODI CIVIL. Entre 5 o 15 anys segons el cas, atenent el que disposa l’article 1964.2 del cos legal esmentat. EL CODI DEL COMERÇ. Durant 6 anys, atenent a que disposa l’article 30 del cos legal esmentat. S’aplica respecte de la informació mercantil relacionada amb (factures emeses i rebudes, tiquets, factures rectificatives, documents bancaris, etc.). La Llei General Tributària. Durant 4 anys atenent disposen els articles 66 a 70 del cos legal esmentat. S’aplica a la informació relacionada amb les obligacions fiscals. LLEI 10/2010, DE 28 D’ABRIL, DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME. Durant 10 anys atenent al que disposa 25 de la llei.

Decisions automatitzades i elaboració de perfils.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

Destinataris.

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris: Jutges i tribunals. Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.

Transferències internacionals de dades.

L’organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.

Drets

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a la mateixa, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i si és el cas, quan procedeixi, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils. Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic dalt indicat. En qualsevol cas, la seva sol·licitud s’ha d’acompanyar d’una fotocòpia del seu D.N.I. o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent (Agència espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es. En compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça XXXXX , amb assumpte “BAIXES” o bé fent clic en l’apartat del correu * per donar-se de baixa *.

Veracitat de les dades.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a l’efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol dany o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment de la present obligació. En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la manca de compliment de la present obligació. Última revisió: 29/11/2019

Formularis

Formulari de contacte.

Informació bàsica en protecció de dades.– D’acord amb el RGPD i la LOPDGDD, XXXXX tractarà les dades facilitades, amb la finalitat de contestar els dubtes i / o queixes plantejades a través d’aquest formulari i facilitar la informació sol·licitada. Sempre que ens ho autoritzi prèviament, enviarem informació relacionada amb [l’activitat / els productes / serveis] oferts per XXXXX el [grup] Es pot exercir, si ho desitja, els drets d’accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.
Desar
Configurar cookies